O S C A R - O K / O M

web. stránky věnované satelitnímu provozu


s t r á n k y - v e - v ý s t a v b ě
Dne 10.2.2017 byla web. stránka vytvořena